fbpx

מרכז התמיכה הקליני של "אברקדברה"

יש לכם מקרה של שיקום על שתלים שאתם מתלבטים לגביו? מעוניינים בתוצאה השיקומית הטובה ביותר? כבר ניסיתם לשקם וזה לא הולך? 

אנחנו יכולים לעזור!

מרכז התמיכה הקליני של “אברקדברה” הוא מרפאת שיניים ייעודית, המטפלת במקרים מיוחדים בלבד. אנו עובדים לפי עקרונות השיקום הטלסקופי במערכת “אברקדברה”. שיטת שיקום זו מצטיינת בדיוק רב ובפיזור אופטימלי של כוחות הסגר על-פני כל השתלים.

במי אנחנו מטפלים?

אנחנו מטפלים בכל מי שכבר טופל בעבר על-ידי שתלים דנטליים, וסובל מבעיות וצרות הקשורות לטיפול – כתרים וגשרים שמתנדנדים ומתנתקים מהשתלים, תותבות שרוקדות ויוצאות מהמקום, ברגים שמשתחררים, שתלים ומבנים שנשברים.

בנוסף, אנו פותרים בהצלחה מקרים מאתגרים של שיקום על שתלים, הקשורים בשתלים במיקומים בעייתיים, זויות מסובכות, חוסר יכולת ליצור שביל הכנסה משותף ומרווח בין-לסתי מוגבל.

הטיפול במרפאה שלנו מתאים לכל מי שסובל מבעיות חוזרות ונשנות עם השתלים והשיקום; אבל גם למי שנמצא באמצע תהליך השיקום על שתלים או עדיין לא החל אותו.

מקרים קליניים

לסת תחתונה - החלפת לוקייטורים במבני Inverse של אברקדברה לשיפור הרטנציה

לסת תחתונה - החלפת מחברים כדוריים במבני Inverse של אברקדברה לשיפור הרטנציה

לסת עליונה - טיפול עזרה ראשונה לאחר שבר של גשר + החלפה של 6 מבנים במבנים טלסקופיים של אברקדברה

לסת תחתונה - תותבת על 4 שתלים

לסת תחתונה - גשר על 3 שתלים עם מרווח בין לסתי מוגבל וחוסר יכולת ליצור שביל הכנסה משותף

לסת עליונה - שיקום לסת שלמה על 5 שתלים עם חוסר יכולת ליצור שביל הכנסה משותף

אנחנו כאן כדי לעזור ולענות על כל שאלה. שלחו אלינו את המקרה שלכם ונשמח לעזור לכם!

איך פונים אלינו להתייעצות?

בשליחת החומרים והמידע הקליני ל”אברקדברה” הינך מבין ומסכים ש:

  • הטיפול במטופל הינו באחריותו הבלעדית של הרופא המטפל, ו”אברקדברה” לא נושאת ולא תישא בשום אחריות כלפי הרופא ו/או המטופל בכל הנוגע לייעוץ שיינתן באמצעות מערכת זו.
  • המידע הנמסר לרופא הינו בגדר המלצה מסחרית ואינו ייעוץ רפואי. אין באפשרותנו למסור ייעוץ רפואי מלא מבלי שהמטופל נבדק על-ידינו בקליניקה.
  • הייעוץ כפי שיימסר מתבסס על מידע הנמסר באמצעות טופס זה, שהינו מידע חלקי ואינו משקף את מצבו הרפואי המלא של המטופל כפי שידוע למטופל ולרופא/יו המטפל/ים.