ABraCadabra

New Age Implantology

ChairSide 1™

                   

 החל הרישום לסדנאות המעשיות בהן תכירו ותלמדו את המערכת המהפכנית לשיקום על גבי שתלים של אברקדברה

במהלך החודשים פברואר – מרץ יתקיימו מספר מפגשים שיכללו הרצאות עיוניות שבמסגרתם יחשף הקונספט הביו מכני של אברקדברה ויערכו סדנאות מעשיות ללימוד השימוש בצ’רסייד 1

  1. הרצאה – הצגת הקונספט הביו מכני המהפכני של אברקדברה

בקרב הרופאים העוסקים בשיקום נתמך שתלים קיים קונצנזוס שההיבט הכירורגי של הדיסציפלינה בא על פתרונו, ומקבל מענה ראוי ומספק בדמות השתלים דמויי הבורג. אין הדבר כך באשר להיבט השיקומי. קיימת הסכמה רחבה ששיטות השיקום והמערכות הקיימות כיום, סובלות מסוגיות עקרוניות רבות המשליכות באופן שלילי על שלמות מכלול השתל, שלמות הרקמות, ושרידות השתל.

בהרצאה תיבחן התפיסה המושלת כיום בעצוב מערכות השיקום, הגורסת ריבוי שבילי החדרה – path of insertion – השפעתה על העקרונות הביו-מכניים ועל הדרישות השיקומיות והבעיות . אל מול תפיסה ביו מכנית חדשנית, שפותחה על ידי אברקדברה, הגורסת ומאפשרת, שביל החדרה והוצאה יחיד, סופי והושבה פסיבית של היצירה השיקומית, זאת ללא צורך בדבק  או ברגים, אלא באמצעות רטנציה טלסקופית יציבה.

תוצג מערכת שיקום חדשנית, המבוססת על התפיסה המהפכנית  של אברקדברה, המאפשרת בקלות ובמהירות  בנית מספר מבנים אינדיבידואלים מקבילים, יצירת שביל החדרה והוצאה יחיד וסופי, ״הושבה״ פסיבית של היצירה השיקומית,  ורטנציה טלסקופית יציבה ובטוחה המייתרת את הדבק והברגים המהווים גורם מרכזי לחלק מהחסרונות המאפיינים את המערכות הקיימות.

  1. סדנה מעשית – הכוללת :  – הצגת הקיט החד-פעמי וקופסת הכלים                                                                                                                                                           – היכרות עם תהליך ההכנה במעבדה                                                                                                                                                               – מיומניות יסוד                                                                                                                                                                                                 – תרגול מעשי – בניית אבטמנט                                                                                                                                                                         – תרגול מעשי – העמסה                                                                                                                                                                                   – מטבעים על פי אברקדברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

לוח זמנים

עלות הסדנה המעשית – 1900 שקלים                  עלות ההרצאה העיונית – 600 שקלים      

שמור מקום

.אנו נחזור אליך במייל או בטלפון לאישור ההרשמה*