fbpx

המערכות הקיימות

מהן טעויות היסוד?

מערכות השיקום הקיימות על-גבי שתלים נשלטות על-ידי הפרדיגמה הגורסת כי לפתרון כל מצב קליני נדרשת התאמה של רכיב שיקומי מוכן מראש. 
כתוצאה מכך, יצרני השתלים מציעים כיום קטלוגים של אלפי רכיבים שונים, ועוד ועוד מהם נוספים מדי יום.
 
יחד עם זאת, כל אלפי הרכיבים האלה לא מצליחים לפתור כשלים תפקודיים וביומכניים בסיסיים, הנובעים ממיקום השתל, חוסר פאסיביות, רטנציה לקויה, והעברת הכוחות דרך המערכת השיקומית אל השתל ואל הרקמות התומכות. 
נגן וידאו
נגן וידאו

מערכת ChairSide

היא הפתרון

פחות זה יותר! במערכת אחת, ייחודית ומוגנת בפטנטים, אברקדברה מציעה את הפתרון לכל הכשלים התפקודיים והביומכניים שאלפי רכיבים אחרים לא יכלו להם.

מערכות השיקום ChairSide 1 ו-ChairSide 2, המשתלבות זו בזו, מאפשרות לרופא השיניים להתקין את השתלים במיקום הנכון ביותר עבורם ובזווית הנוחה ביותר מבחינה כירורגית, תוך התאמה מדויקת של האבטמנטים והפיכתם למקבילים לחלוטין אלה לאלה.

הדבר מספק תמיכה פאסיבית, אחיזה טלסקופית ללא צורך בצמנט או ברגים, ועוד הרבה יותר…